De enige onafhankelijke belangenorganisatie voor buitenlandse kopers en huiseigenaren in Spanje

Casa Propia is in januari 2020 ontstaan uit huiseigenaren en kopers die de behoefte hadden om kennis en ervaringen uit te wisselen. Velen hebben zonder het te weten een volledig illegaal huis gekocht, anderen zijn achteraf geconfronteerd met boetes of problemen van verschillende aard. Dat heeft er toe geleid dat we services aanbieden die de belangen van zowel kopers als huiseigenaren in Spanje veel beter waarborgen. Inmiddels bestaat de community uit kopers en huiseigenaren van alle nationaliteiten en in alle prijsklassen. Een belangenorganisatie voor kopers en huiseigenaren blijkt hard nodig!

Eerlijk – Helder – Veilig

IN WELKE FASE ZIT JE?

Missie

De community wil de kennis en ervaringen van leden gebruiken om misleiding van toekomstige kopers te voorkomen en wil huiseigenaren op de hoogte houden van ontwikkelingen en waar mogelijk bij dragen aan een oplossing voor diegenen met een serieus probleem. En tot slot willen een structureel probleem onder professionals in Spanje onder de aandacht brengen, de ethiek.

Een veiliger woningmarkt, dat is onze doelstelling. De community selecteert professionals die bereid zijn te werken onder de voorwaarden van Casa Propia, de integriteitsverklaring tekenen en geen probleem hebben om onder toezicht te staan van een arbitrage commissie bestaande uit leden. Casa Propia is voor zowel kopers als huiseigenaren een belangrijke organisatie.