Vägledning till fastighetsköp i Spanien till ett fördelaktigt pris

I Spanien agerar fastighetsmäklaren även i köparens intresse trots att säljaren är uppdragsgivare. I Sverige är det lag på att mäklaren måste iaktta både god fastighetsmäklarsed och vara en opartisk mellanman. Detta innebär att mäklaren i Sverige dels måste lämna fullständig och korrekt information om fastigheten oavsett om den är bra eller dålig, och dessutom måste vara opartisk vad gäller säljare och köpare. I Sverige är mäklaren dessutom personligt ansvarig i 10 år för allt han eller hon sagt och skrivit vilket innebär att mäklaren måste ta reda på allt om fastighetens skick, stadsplaner, bygglovshandlingar, rättigheter och skyldigheter. Dessutom krävs 3 års högskolestudier och 10 veckors praktik. Vid felaktig eller undermålig information kan mäklaren bli varnad, dömas till böter men även bli av med sin legitimation.

I Spanien har mäklaren inget ansvar över huvud taget – det krävs inte heller någon utbildning, därför är det alltid viktigt att läsa igenom det finstilta noggrant.

Även om man är bevandrad i spanska lagar och regler vad beträffar husköp, kan man råka ut för riktigt besvärliga överraskningar. Spaniens lagar och sätt att bygga skiljer sig mycket från Sveriges lagar och byggnadssätt. Det kan därför vara bra att anlita en oberoende sakkunnig i spanska förhållanden, som kontrollerar allt runt fastighetsköpet och står på köparens sida.

De flesta köpare föredrar en visning i lugn och ro och vill kunna känna sig trygga genom hela affären. Köp med hjälp av Casa Propias oberoende koordinatorer är inte bara effektivt utan kan spara både pengar och undvika problem. De gör både en besiktning av byggnaden samt kontrollerar all dokumentation med alla rättigheter och skyldigheter.

Välkommen att förutsättningslöst träffa en koordinator som förklarar allt på ditt eget språk!