Finca med förfallet tillstånd

Det var länge en del av den spanska kulturen att bygga ut sitt hus utan att söka tillstånd. En tysk husägare som vill vara anonym köpte en finca på Mallorca 2018.

”Mäklaren upplyste mig om att utbyggnaden inte var laglig, men det fanns en tidsbegränsning. Tack vare den skulle jag inte få några böter och jag behövde inte vara rädd för att jag var tvungen att riva den. Det bekräftades också av advokaten. På grund av deras försäkran kände jag mig trygg.

Men idag har jag ett allvarligt problem, för vi vill renovera och får inget tillstånd innan vi river utbyggnaden. Men utan denna utbyggnad har huset inte samma värde. Det var tillbyggnaden som gjorde huset så pass intressant för oss att vi var villiga att köpa. Nu har vi ett hus som vi inte kan göra någonting med alls, inte ens inuti. Arkitekten som skulle ansvara för renoveringen visade oss att fastigheten är listad som Fuera de ordanza hos kommunen, vilket innebär att boendetillståndet inte längre är giltigt. Och det visade sig vara samma dokument som försäkringsbolaget ber om vid större skador. Med andra ord är vårt hus inte ens försäkrat. Det har gjort oss riktigt förbannade och besvikna.”