Sex av elva nybyggen har ännu inte officiellt bygglov

Enligt konsumentintressegruppen OCU har sex av elva nybyggen ännu inte erhållit bygglov, eller så är byggherren inte densamme som markägaren.

Läs artikeln i El Pais ->