Rapportera ett klagomål om inspektion

Har du upptäck ett fel i en inspektion eller i hur den har genomförts av någon av våra inspektörer? Rapportera det här. Dina synpunkter hjälper oss i det det arbete som gör att vi kan upprätthålla en hög kvalitet och pålitlighet i våra inspektioner.