I en IGP Fastighetsinspektion undersöks fastighetens viktigaste aspekter

Vi är nog alla överens om att vägsäkerheten ökade när bilbesiktningen blev obligatorisk. På Casa Propia vill vi erbjuda en liknande säkerhet för den spanska bostadsmarknaden genom våra oberoende inspektioner, IGP Fastighetsinspektion (Inspección General de la Propiedad).

Inspektionen är en grundläggande förutsättning för att hjälpa köpare till rätt beslut. För dig som säljer en legal fastighet eller en fastighet som kan göras laglig, är inspektionerna ett bra sätt att sälja snabbare och att få stopp på den orättvisa jämförelsen med illegala fastigheter. Trots allt säljs även fordon som klarat besiktningen lättare än andra. Casa Propias medlemmar har möjlighet att kontrollera de mäklare och advokater som de har kontakt med utifrån etik, pålitlighet och professionalism. Detta gör IGP till den mest pålitliga fastighetsinspektionen i Spanien idag. Du kan också få rapporten översatt till ditt eget språk så att du får bättre möjlighet att utvärdera situationen för dig själv.

Du guidas av en av Casa Propias personliga rådgivare på ditt eget språk.

Hur fungerar det?

 1. Du har hittat din fastighet. Nu är det viktigt att undersöka att allt står rätt till.
 2. Vi genomför inledningsvis en riskbedömning av fastigheten (200 e) som gör det möjligt för dig att avgöra om det är värt att gå vidare i köpprocessen. Detta sker i ett tidigt skede, innan du drar på dig onödiga kostnader.
 3. Om riskbedömningen faller väl ut kommer vi att förbereda en avsiktsförklaring (declaration of intent). Det är ett dokument som visar att du har reserverat fastigheten, men till skillnad från reservationskontrakt befrias du från alla åtaganden om fastigheten visar sig ha några problem. Rapporten från Casa Propias IGP Fastighetsinspektion finns då med som klausul.
 4. Vi samordnar undertecknandet med säljaren.
 5. Vi förbereder ett konto hos notarien för deposition enligt de förutsättningar som framgår i avsiktsförklaringen (det säkraste sättet för både köpare och säljare).
 6. Vi tar fram de dokument som krävs för att genomföra fastighetsinspektionen.
 7. Vi kontaktar gestorn (revisorn) och arkitekten som utför fastighetsinspektionen.
 8. Inför köpekontraktet väljer du din egen advokat alternativt en av Casa Propias advokater. Alla våra advokater följer vår integritetskod och övervakas av vår skiljedomskommitté.
 9. Vi översänder ett utkast till kontrakt till notarien som förbereder det slutliga köpekontraktet.

Vad undersöks i en IGP-inspektion?

A) Administrativa dokument

  • Lagfart med bl a ägare
  • Elförsörjning
  • Residencia
  • Fastighetsbeteckning
  • Fastighetstaxering
  • Rekommendationer

B) Stadsplaneringsregistren

  • Kontroll av storlek, areal och ev tomträtt
  • Analys av områdets detaljplan (förordningar, kvalifikationer, villkor etc)
  • Fastighetsrättsliga åtgärder (lagliga konstruktioner och tillbyggnader)
  • Överensstämmelser
  • Fastighetens ändamål
  • Rekommendationer