Din dröm om Spanien börjar med dig!

Det här är de sex största fallgroparna för husköpare i Spanien

 • 1. Känslor

  Det är så uppenbart, men ändå… Det är inte utan anledning som vi utser känslor till fallgrop nummer ett. Så snart du har hittat ditt spanska drömhus tenderar känslorna och drömmarna att ta över ditt annars så sunda och rationella tänkande. Fundera över om du är en husköpare som i första hand väljer säkerhet eller om du är beredd att ta risker. Se Vilken typ av köpare är du?

 • 2. Underskattning av risker

  España Olé! Vi tänker vi ofta att det i Spanien, ett modern västeuropeiskt land, inte kan gå riktigt illa med ett husköp. Samtidigt kan den avslappnade medelhavsmiljön lätt ge intrycket av att allt är tillåtet i Spanien. ”Det här är Spanien”, ”Det är så det fungerar här”, ”Det accepterar folk”, ”Tusentals fastigheter säljs i Spanien varje år, eller hur?” är fraser som övertygar köpare att inte oroa sig i onödan. Men du är inte spanjor, du är utlänning, och det är svårt att känna sig fullt integrerad i en kultur. Dessutom är dagens Spanien annorlunda än vad det var för bara några år sedan då man kunde fixa och trixa med saker på egen hand. När en myndighet upptäcker fusk är de obevekliga, och straffskatter och böter är ofta dryga.

 • 3. Osäkerhet kring lagar

  Lagar och regler i Spanien är ibland öppna för tolkningar, något som kan skapar förvirring och osäkerhet. Tyvärr är branschens ”proffs” duktiga på att utnyttja det här när de säljer fastigheter. Lagarna som omger en fastighets status efterlevs inte alltid, men förr eller senare kommer du konfronteras med dem. Det är som att köra bil utan körkort, det kan gå bra ett bra tag, men en vacker dag kommer du att hamna i svårigheter. Kanske har du hört en advokat säga ”en dålig överenskommelse är alltid bättre än ett dålig rättegång?” Om det är osäkert hur en lag ska tolkas kommer ansvaret för att lösa uppkomna problem med all säkerhet att hamna på dig, särskilt om pengar är inblandade.

 • 4. Bedrägeri

  Det faktum att även olagliga fastigheter och byggnader registreras i husregistret och i landregistret, samt att att lagar och regler är otydliga och inte alltid efterföljs, är en stor fallgrop. Detta ger utrymme för bedrägeri och är en orsak till att ”problemhus” i alla kategorier säljs till köpare som tror att de har fått full information. Mäklare, advokater och notarier kan göra egna tolkningar eller hålla på avgörande information utan att behöva ställas till svar. Följden blir att du som köpare står för hela risken, och du kan ha svårt att hämta dig från skadorna.

 • 5. Felaktiga tolkningar

  En mäklare företräder inte köparen, och advokater är inte alltid de rätta personerna att kontrollera en fastighets legala status. Så som det fungerar idag arbetar alla i säljarens intresse, och inte för köparen som söker information och vill fördela riskerna. Advokater och notarier antar ofta att det som framkommer i olika dokument motsvarar verkligheten, något som inte alltid gäller i Spanien. För att få stopp på felaktig information och felaktiga tolkningar har Casa Propia tagit fram en unik, säker och oberoende fastighetsinspektion.

 • 6. Råd och rekommendationer

  I fastighetsbranschen får man ofta rekommendationer i Facebookgrupper och av bekanta. Detta är naturligt då många inte har erfarenhet av lokala mäklare och advokater och därför hör sig för om andras erfarenheter för att känna sig säker inför sitt val. Men den enes goda erfarenhet behöver inte betyda att den andre får samma upplevelse. Om du gräver djupare kan du mycket väl upptäcka att en mäklare eller advokat som rekommenderas av några, avråds starkt av andra. Tänk också på att i Spanien jobbar många med mellanhänder och du vet aldrig om den som ger dig ett råd som leder till köp gör det av omtanke, eller för att de får betalt. I Spanien är så kallade kommissioner ytterst vanligt.

Ta del av den samlade kunskapen och erfarenheten hos våra medlemmar så kan du undvika de här sex fallgroparna!