TARIEVEN

De tarieven zijn tot stand gekomen met externe professionals die allen een integriteitsverklaring hebben getekend en onder toezicht staan van de arbitrage commissie bestaande uit leden van Casa Propia. Casa Propia ontvangt geen commissies of retourprovisies.