Casa Propia is er voor alle huiseigenaren

Een klein appartement of super deluxe miljoenen villa, nieuwbouw of bestaande bouw, we hebben allemaal dezelfde informatiebehoefte. Alle reden om maandelijks op de hoogte te blijven via onze Digitale Krant.

OPROEP AAN ALLE EIGENAREN

Wacht niet met het aanvragen van een CUP (Control Urbanistico Propiedad) tot het te laat is

De meeste huiseigenaren blijken vertrouwen te hebben in de professionals die hen bij de koop en bij het afsluiten van verzekering of hypotheek hebben begeleid. Zij verwachten door hen volledig te zijn geïnformeerd en dat alles in orde is. In de praktijk blijkt vrijwel geen enkele eigenaar de werkelijke status van de eigen woning te kennen, maar misschien nog belangrijker is dat men geen idee heeft van de risico’s. Op basis van feed back van onze leden moeten we helaas constateren dat problemen te laat aan het licht komen. Daarom raden we eigenaren van zowel appartementen als woningen (zowel nieuwbouw als bestaande bouw) dringend aan om tijdig een onafhankelijke CUP aan te vragen.

  • Voorkom dat de termijn verjaart om schade te verhalen of de koop terug te draaien, waardoor alle consequenties definitief voor jouw rekening zijn (zie onder).
  • Voorkom, als de verjaringstermijn is verlopen, dat je voor verrassingen komt te staan (zie onder).

Natuurlijk zijn er aan de CUP kosten verbonden, maar die wegen niet op tegen de soms ingrijpende consequenties als een woning niet aan de wettelijk eisen voldoet;

  1. De meeste eigenaren realiseren zich onvoldoende dat hun lot in handen is van een gemeente ambtenaar die je wel of niet goed gezind is. Dat moet je niet willen. De willekeur is een onacceptabel groot risico.
  2. Je wil gegarandeerde dekking van de verzekering, niet alleen bij kleine schades maar juist bij grote schade. Pas op met schade claimen of het risico op lichamelijk letsel (ongeluk) bij verhuur terwijl je woning niet aan de polisvoorwaarden (wettelijke eisen) voldoet.
  3. Je moet er niet aan denken dat je een slooporder ontvangt, omdat documenten toch niet geldig blijken te zijn of door fraude zijn verkregen. Dat komt helaas vaker voor dan je denkt.
  4. Als je woning onbewoonbaar is geworden door brand, water, of storm dan wil je de garantie dat je de schade mag herstellen of de woning mag herbouwen als dat nodig is.
  5. Je wil niet dat je een deel van je huis bij controle alsnog moet afbreken om een verbouwvergunning of eindoplevering te krijgen, ook al is de bebouwing verjaard. Verjaard is namelijk niet zo onschuldig als bij de verkoop wordt voorgespiegeld (geen boetes en niet meer hoven afbreken) en betekent zeker niet legaal of semi-legaal.
  6. Het kan niet zo zijn dat de hypotheek niet wordt afgedekt door een opstalverzekering, met als risico dat je bij grote schade geen recht hebt op uitkering en met een hypotheek blijft zitten.
  7. Je zit niet te wachten op de mededeling dat de vergunning voor vakantieverhuur niet wordt verlengd of ongeldig blijkt te zijn terwijl je de huurinkomsten nodig hebt.
  8. Je moet er niet aan denken dat je in de toekomst niet kunt verkopen, omdat je woning niet aan de wettelijke eisen voldoet door de veranderende wetgeving die eist dat een woning bij verkoop aan de wet moet voldoen. Tot op heden is de controle via notarissen beperkt, maar de handhaving is betrekkelijk eenvoudig en slechts een kleine stap.

Strijd voor gerechtigheid (gedoogde bouw, AFO/ DAFO/ SAFO)

Casa Propia strijdt ook voor huiseigenaren die te goeder trouw een woning hebben gekocht en er later, vaak te laat, achter komen dat de woning de documenten niet op orde heeft of zelfs illegaal is. Nu strijden kleine lokale groepjes gedupeerden een eindeloze strijd voor gerechtigheid met te beperkte middelen. We volgen het slepende AFO dossier dat al jaren voortsleept waarbij een goede oplossing nog ver weg is. Tot die tijd leven honderdduizenden eigenaren in grote onzekerheid, en dat moet stoppen.

Waarmee kunnen we jou van dienst zijn

Casa Propia is de enige onafhankelijke community voor buitenlandse kopers en huiseigenaren in Spanje