Aanvragen reserveringscontract

Een reserveringscontract heeft tot doel de woning gedurende een bepaalde tijd te reserveren zodat jij onderzoek kan laten doen naar de juridische en urbanistische status. Het contract moet maximale zekerheid bieden voor het terugbetalen van het deposito als de woning niet aan jouw voorwaarden/eisen voldoet of illegaal is. Het is dus een contract waarin alle condities goed moeten worden vastgelegd.

Er zijn twee mogelijkheden

  1. De advocaat stelt het reserveringcontract op, inclusief ontbindende voorwaarden zoals die door jou zijn opgegeven. Je krijgt door welke gegevens je moet opvragen en coördineert zelf het proces tot en met ondertekenen. Kosten 190€
  2. De advocaat stelt het reserveringscontract op en coördineert het proces met de verkoper of diens vertegenwoordiger tot en met het ondertekenen door alle partijen. Kosten 290€